Tilbords som eier Mitt Bryllup er konkurs og konkursboet har tatt ansvaret for Mitt Bryllup. Det er ikke kommet noen avklaring fra konkursboet om fremtiden til Mitt Bryllup AS i forhold til videre drift. Kontakt advokaten for konkursboet til Tilbord/Mitt Bryllup AS hvis du trenger å komme i kontakt med Mitt Bryllup